Poufność i Bezpieczeństwo Transakcji

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
  1. Zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883) sklep Centrum Narzędzi Kowalskich PERUN będzie wykorzystywać powierzone mu dane osobowe wyłącznie w celu realizacji zamówień klientów. Dane te nie będą udostępniane żadnym podmiotom trzecim. 
     
  2. Klient powierzając swoje dane osobowe zastrzega jednocześnie prawo do wglądu do tych danych, jak również do ich uzupełnienia, uaktualnienia i sprostowania danych, gdy są one niekompletne lub nieaktualne.
     
  3. Informacje dotyczące Klientów sklepu mogą być przekazywane jedynie uprawnionym organom państwowym.